REGISTRUL
vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize (prescurtat Registrul accize) este o aplicatie web de administrare electronica a documentelor, personalizata pe anumite functionalitati.
Registrul accize este proiectat pentru simplificarea procesului de depunere ai analiza a documentelor necesare pentru restituirea, ca ajutor de stat, a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Registrul accize poate fi accesat la pagina http://accize.arr.ro.

Aplicatia web Registrul accize nu are limitari in privinta navigatoarelor de internet si a fost testata cu succes pe Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari si Internet Explorer 11.

Rezolutia minima obligatorie pentru afisarea aplicatiei web este de 1152x768 pixeli.
Daca browser-ul contine diferite bare cu meniuri, utilizati optiunile Full Screen sau Zoom pentru a va incadra in rezolutia recomandata.
Pentru mai multe detalii privind configurarea fiecarui tip de navigator consultati pagina fiecarui furnizor in parte.

Portalul Registrul accize foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in acest portal, accepti modul in care folosim aceste informatii.


 Informatii detaliate despre restituirea de accize

Informatii privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor gasiti pe site-ul ARR, la adresa: informatii acciza.


 Continutul dosarului electronic de inregistrare

Documentele ce se depun pentru inscrierea in Registrul accize de catre operatorii economici stabiliti in Romania sunt:

 1. Cererea tip [original];
 2. Certificatul de inregistrare fiscala/inregistrare in scopuri de TVA [copie];
 3. Certificatul de atestare fiscala valabil la data depunerii cererii de inregistrare in registrul electronic, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care rezulta ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natural celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificarile si completarile ulterioare [original];
 4. Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale valabil la data depunerii cererii de inregistrare in registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritatii administratiei publice locale, din care rezulta ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor si taxelor locale, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificarile și completarile ulterioare [original];
 5. Contractul/Contractele nr. ..., incheiat/incheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu al inelului emitator/receptor, dupa caz [copie]
 6. Dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 4 alin. (1) lit. f) din H.G. 537/2014 cu modificarile și completarile ulterioare, in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania [copie]
 7. Declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca operatorul indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) si (ii) din H.G. 537/2014 cu modificarile și completarile ulterioare in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania [original];
 8. Declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca nu beneficiez de alte compensatii pentru transport si ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) si h) din H.G. 537/2014 cu modificarile și completarile ulterioare [original];
 9. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazuta in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare [original];

Nota: Pe documentele depuse/transmise in copie, operatorul economic trebuie sa inscrie in mod expres urmatorul text:
Subsemnatul ..., cunoscand dispozitiile art. 326 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca prezentul act este conform cu originalul”.
Acest text va fi insotit de semnatura reprezentantului legal si stampila operatorului economic.


 Interfata aplicatiei web

Registrul accize utilizeaza ca si interfata cu utilizatorul navigatorul de internet.
Elementele componente ale interfatei sunt:

 • bara meniu, in partea de sus a paginii web;
 • bara subsol, in partea de jos a paginii web;
 • continutul propriu-zis, zona delimitata de bara meniu si bara subsol in care se afiseaza date si informatii in diverse moduri.

Fiecare componenta a interfetei are functionalitati specifice si serveste unui anumit scop. Singura componenta a interfetei care se autoredimensioneaza la schimbarea dimensiunii sau a starii navigatorului de internet este zona continut.

Bara meniu cuprinde (ex: operator economic):

 • butonul pagina de start » pictograma ;
 • butonul stare documente » pictograma ;
 • butonul vehicule eligibile » pictograma ;
 • meniul drop-down Actiuni;
 • meniul drop-down Documente tip;
 • meniul drop-down Detalii;
 • meniul drop-down Ajutor;
 • butonul drop-down utilizator » butonul cu pictograma .

In bara subsol sunt afisate informatii diverse (de avertizare si/sau informare) si eventual diferite butoane pentru comenzi rapide. Exemple:

 • date despre beneficiar;
 • date despre proiectant;
 • informatii de stare;
 • butonul flux procesare dosar (ex: operator economic) » pictograma .

Atat bara meniu cat si bara subsol sunt personalizate in functie de tipul contului si drepturile utilizatorului conectat la aplicatie


 Inregistrarea in Registrul accize

1. Din bara meniu, dati click pe butonul Utilizator din partea dreapta apoi selectati Inregistrare.

2. In fereastra modala Creare cont:

 • completati toate campurile cu datele solicitate;
 • completati obligatoriu toate detaliile despre licentele de transport (comunitare) detinute;
 • dati click pe butonul Creaza cont dupa completarea tuturor campurilor;

Adresa de e-mail trebuie sa fie unica in sistem.
Daca un operator economic a solicitat inregistrarea in Registrul accize cu o adresa e-mail identica anterior inregistrarii dumneavoastra, va trebui sa va alegeti o alta adresa e-mail pentru conectarea la aplicatia web.
Totodata un operator economic nu poate avea decat un singur cont la aplicatia web Registrul accize (campul cod fiscal este unic).
La adresa e-mail mentionata veti primi un mesaj de confirmare a activarii contului solicitat, deoarece contul nu devine activ decat dupa parcurgerea unei etape de verificari minim obligatorii pentru orice operator economic.
Ulterior va puteti conecta la aplicatia web Registrul accize utilizand adresa de e-mail si parola completatela la inregistrare.

Dupa finalizarea inregistrarii la aplicatia web se afiseaza un mesaj despre starea inregistrarii (cu succes sau nu, eventual un cod de eroare).
Un cont nou devine operational in maxim 24 de ore.


 Alte utilitare din aplicatia web Registrul Accize

Sectiune in completare...


 Am uitat parola de acces la aplicatia web Registrul Accize 

Sectiune in completare...