Termene şi Condiţii

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Accize.ARR.ro sau www.accize.arr.ro sau accize.arr.ro (denumit în continuare "site") este un portal de utilitate publica administrat de Autoritatea Rutiera Romana (denumit în continuare "ARR") pentru inregistrarea operatorilor economici, depunerea si analiza documentelor stabilite prin legislatia in vigoare in scopul restituirii, ca ajutor de stat, a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă Utilizatorilor instrumente online necesare inregistrarii, validarii si transmiterii de documente si alte informaţii prevazute de legislatia in vigoare respectiv H.G. Nr. 537/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

ARR întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind restituirea de accize si pentru a ajuta operatorii economici in procesul de depunere a documentelor necesare recuperarii de accize la motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită:

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ARR de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ARR impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul siteului declară următoarele: